Mafia

Protejată de primar în ilegalități ?

Sanda Maria Vasile Rușanu, detașată de edilul de la sectorul 2 să conducă DGASPC Sector 2, nu a făcut publică declarația de avere în urma schimbării locului de muncă.

Din septembrie 2023 conduce DGASPC sector 2 și până în prezent, pe pagina de web a Primăriei sectorului 2, nu există declarața de avere afișată.

Agenția națională de Integritate a realizat și pus la dispoziția funcționarilor un ghid explicativ pentru respectarea legislației în domeniu. Astfel, “Declaraţiile de avere şi declaraţiile de interese reprezintă acte personale, putând fi rectificate numai în condiţiile prevăzute de Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnitătilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative. “.

De asemenea, “ Declaraţiile de avere se întocmesc pe propria răspundere, şi cuprind drepturile şi obligaţiile declarantului, ale soţului/soţiei, precum şi ale copiilor aflaţi în întreţinere, în conformitate cu Anexa nr. 1 din Legea nr. 176/2010.” și “Declaraţiile de interese se întocmesc pe propria răspundere, şi cuprind funcţiile şi activităţile prevăzute în Anexa nr. 2 din Legea nr. 176/2010.”

Având în vedere că Sanda Maria Vasile Rușanu este detașată pe funcția publică de conducere temporar vacantă de Director General DGASPC Sector 2 începând cu data de 14 septembrie 2023, domnia sa avea la dispoziție 30 de zile pentru a face publică declarația de avere.

Până în prezent acest lucru legal nu a fost îndeplinit de către Sanda Maria Vasile Rușanu iar pagina de web a Primăriei Sectorului 2 este dovada în acest sens.

Ultima declarație de avere depusă este din luna august 2023, așa cum se observă din imaginea prezentată.

Analizând declarațiile de avere publicate până la data prezentă, reies mici inadvertențe, după cum urmează:

Doamna Sanda Maria Vasile Rușanu nu a declarant o casă de locuit dobândită în 2014, printr-o acțiune de moștenire, decât în declarația de avere datată la 27 ianuarie 2023, adică după cca 7 ani de zile.

Legea este facultativă pentru doamna Sanda, chiar dacă a fost unsă șefa corpului de control a primăriei sectorului 2.

De asemenea, tot în declarația din 27.01.2023, doamna Sanda Maria Vasile Rușanu a ascuns intenționat instituțiile de la care a declarat că a câștigat suma de 13.125 ron, menționând simplu și fără detaliere, “ALTE INSTITUȚII”.

Conform ghidului de completare a declarațiilor de avere, pus la dispoziție de către ANI, funcționarii publici au obligația de a specifica foarte clar entitatea de la care a fost primit venitul declarat, în sensul că se va menționa denumirea completă a angajatorului, precum și adresa acestuia.

După cum se observă, doamna Sanda Maria Vasile Rușanu aplică legea după ureche și nu respectă legislația privind regimul declarațiilor de avere și a declarațiilor de interese reglementat de Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative.

Primarul sectorului 2 protejază persoane care aplică legea după bunul plac ?

Printre altele, iată și datoriile familiei Rușanu…sau sunt doar de fațadă aceste datorii?! Lăsăm instituțiile statului să își facă datoria!

Click to comment

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Most Popular

To Top